Ventilationsfilter

Visste du att ett ventilationsfilter bör bytas upp till två gånger per år för att ens fungera och fånga upp alla smutspartiklar som finns i luften. I det långa loppet ökar dessutom den energimängd som förbrukas i takt med att ventilationsfiltret blir igensatt av smuts och andra föroreningar. Det krävs alltså mer energi trots att man ändå inte uppnår samma goda resultat som med ett nytt ventilationsfilter. 

Ventilationsfilter.se är en stor aktör på marknaden för ventilationsfilter. Sedan bolaget startade 2005 har de varit i ständig utveckling av produktsortimentet som idag innehåller nära 1000 olika svensktillverkade artiklar. De kan idag stolt triumfera med att de är ledande i branschen med sina ventilationsprodukter för olika ändamål.ventilationsfilter.se

Varför ventilationsfilter behövs

När ett ventilationsfilter slutligen är fullt med partiklar och smuts börjar dessa att släppas igenom filterduken. Det går inte att rengöra ett ventilationsfilter genom att exempelvis dammsuga det. Det måste helt enkelt bytas ut, säger man på ventilationsfilter.se.

”Orginalfilter”

Många av produkterna i sortimentet hos ventilationsfilter.se tillverkas i Sverige av en fabrik i Borås. Detta resulterar i både konkurrenskraftiga priser och en hög kvalité på alla produkter. Filterfabriken fungerar även som leverantör direkt till flera av aggregattillverkarna.

En vanlig missuppfattning är att de som tillverkar ventilationsaggregat och tillhandahåller så kallade ”orginalfilter” har sin egen tillverkning. Detta stämmer sällan menar man på ventilationsfilter.se.

En annan viktig aspekt är att ventilationsfilter.se är mycket noga med att alla deras produkter ska inneha alla certifikat och miljömärkningar som krävs.

Ju fler desto bättre

Det är vanligt att kunderna hos ventilationsfilter.se väljer paket innehållande flera filterset. Dessa brukar bestå av 3-pack och innebär att man nästan varje gång det är dags att byta filter redan har dem hemma. Man sparar dessutom både pengar och miljö genom att minska antalet transporter.

Ventilationsfilter.se uppmuntrar även att flera personer går ihop och köper produkterna. Exempelvis för grannar kan det passa perfekt med tanke på 3-packen och inte minst ur ett miljöperspektiv. Både transporter och emballage minskar då i princip till en tredjedel.

Man kan oftast ta reda på vilket ventilationsfilter man behöver genom att titta på etiketten på det gamla ventilationsfiltret eller på själva aggregatet där det står ett litet siffernummer och därefter leta upp motsvarande på ventilationsfilter.se. Det går också utmärkt att kontakta kundtjänst hos ventilationsfilter.se om man är osäker. När man fått hem sitt filter kan man i regel enkelt byta det själv.ventilationsfilter

Passivhus

Varför passivhus?
Energi till byggnader står för 40 % av den totala energianvändningen i Sverige och 50 % av koldioxidutsläppen globalt. Med stigande energipriser och ökande oro klimatförändringar blir det alltmer viktigt att försöka minska den största energiposten i bostaden, nämligen uppvärmningen. EU har dessutom en ny byggnorm som ska genomdrivas 2016, då ska passivhus vara standard i nybyggda hus.

Vad är ett passivhus

Ett passivhus är byggt på sådant sätt att inget extra uppvärmningssystem behövs, istället är huset extremt isolerat. Den el vi förbrukar för att driva kylskåp, tv-apparater och belysning (då de mest energisnåla/effektiva apparater används), avger även värme och denna ”gratiseffekt” kan beräknas till 4W per kvadratmeter om man inkluderar både personvärme och viss vintersol. Tack vare den tjocka isoleringen behålls värmen i huset och försvinner inte ut i tomma intet och tillsammans med det återvinnande ventilationssystemet (FTX) blir uppvärmningen optimerad. Även om traditionella radiatorer saknas är det ingen risk att det blir för kallt inne – under de kallaste vinterdagarna tillför ett litet element kompletterande värme genom ventilationsluften.

Syftet med konceptet passivhus är att sträva mot att inte tillföra någon energi alls, utan att lokalerna värms upp passivt genom att tillvarata värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol. På detta sätt blir husen nästan självuppvärmda och energitillförseln minskas radikalt. Om man jämför passivhus med dagens nybyggda villor ser man att energianvändningen är radikalt minskad. I de allra flesta fall kostar det mellan 5-8% mer att bygga ett passivhus jämfört med att bygga ett traditionellt hus, då är det framförallt isolering, fönster och ventilation som blir dyrare. Detta tjänas dock in på bara några år på grund av de betydligt lägre energikostnaderna.
Vad är passivhus

Krav passivhus

För att ett hus skall få klassificeringen passivhus måste en rad krav uppfyllas. Sveriges krav på dessa hus finns att läsa i FEBY: kravspecifikation för passivhus.

Effektkrav:
För ett hus som står i den norra klimatzonen och är mindre än 200 m² får max en effekt på 14w/m² tillföras till uppvärmningen av huset. Skulle huset stå i södra Sverige är gränsen 12w/m² . Beräkningarna är då gjorda på en inomhustemperatur på 20°C .

Energikrav:
Även om huset är energisnålt så är ännu ett krav att det inte får köpa in hur mycket energi som helst. Maximala mängden köpt energi till driftel, varmvatten och värme, för samma hus som ovan får inte överstiga 55 kWh/m² för hus i söder och 65 kWh/m² för hus i den norra klimatzonen. Om huset är mindre än 200 m² får man göra ett avdrag på 10 kWh/m². Även i denna uträkning är den dimensionerande inomhustemperaturen satt till 20 °C.

Vad gör passivhus energisnålt?
Det är i stora drag tre olika byggprinciper som gör att passivhus förbrukar mindre energi än konventionella hus, följande kapitel förklarar tre dessa lite grundligare.

Isolering
Passivhus isoleras som sagt mycket mer än vanliga hus. Ungefår dubbelt så tjock isolering som svensk standard, ca 40 cm, Taket isoleras ännu mer ca 50 cm och golvet ca 30cm. Isoleringens tjocklek kan variera något beroende på vilket material som används. Ett exempel är att man har dubbelskiktsväggar som isoleras med först ett lager mineralull, sedan ett mellanskikt där rör- och eldragningar ligger och sist ett lager cellplast. Taket kan isoleras med lösull och golvet med cellplast. Markisoleringens tjocklek kan variera beroende på vilken marktyp huset är byggt på (t.ex. är lera är varmare än berg). Huset måste dessutom byggas ihop tätt, inga köldbryggor får finnas vilket minimeras för el och rördragningar i och med dubbelskitsväggar. Husets form har även viss betydelse för energiförluster, bäst är det om huset är kubiskt men det finns inga speciella riktlinjer bara för att det är ett passivhus, så länge som energikraven uppfylls så är det bara fantasin som sätter gränser.

FTX med värmeåtervinning
I en vanlig villa med självdragsventilation varierar mängden ventilerad luft mycket med väderleken, till exempel så blir många hus överventilerade vid kall väderlek på grund av värmens förmåga att stiga uppått. I ett tätare passivhus med FTX-system så minimeras denna värmeförlust till det yttersta eftersom den varma luften inomhus används för att värma upp inkommande kalluft. Energibesparingen kan bli upp till 80 % jämförelsevis med självdragsprincipen.

Fönster och ytterdörrar
Fönster och dörrar kan, speciellt i äldre hus, vara stora energibovar eftersom de inte är tillräckligt täta och att de inte kan stå emot kylan speciellt bra. Men utvecklingen går framåt och nu är fönster energiklassade likt hushållsmaskiner. För ett fönster ska ha energiklass A måste det ha ett U-värde min max 0,9 W/m². Fönster och dörrar i ett passivhus bör ha så lågt U-värde som möjligt, idag fmns det fönster ner mot U-värde 0,7W/m². I ett passivhus rekommenderas att fönsterytan inte överstiger 14-15 % av golvytan för att hålla nere energiförlustema. Ytterdörrar är också att tänka på när det gäller energi, en äldre ytterdörr har ett U-värde på ca 2,0 medans en ny dörr ligger på ca 0,9. Den skillnaden gör att ett hushåll kan spara in upp till 370kWh/år (ca 460 kr) beroende på klimatet där huset står. Förr byggde man ofta en kallfarstu för att minimera dessa förluster men i dagens nybyggen känns inte det som ett attraktivt alternativ då tekniken gett oss tätare ytterdörrar.

Sammanfattning av Passivhus
I Sverige har byggnationer av passivhus just startat men allt tyder på att det inom de närmaste åren kommer att ta ordentlig fart. Fördelama är många i och med energibesparingen och därigenom är det också snällare mot miljön. Drivs dessutom EU:s förslag om att detta skall bli den nya byggnormen i hela Europa kommer vi att under de närmaste åren få följa en mycket spännande utveckling av passivhusen.

Mer om värmeåtervinning

I luftbehandlingsaggregat finns ofta en värmeåtervinnare som har till uppgift att värma tilluften med frånluften. Följande typer är vanligast:
* roterande värmeväxlare
* vätskekopplade batterier
* plattvärmeväxlare
Dessutom förekommer t ex heat pipe och värmepumpar. Den viktigaste egenskapen hos en värmeåtervinnare är dess temperaturverkningsgrad.

Temperaturverkningsgrad
En värmeåtervinnares förmåga att överföra värme beskrivs med temperaturverkningsgraden, ƞ som definieras som förhållandet mellan den aktuella temperaturändringen och den största fillgängliga temperaturskillnaden.
Definitionen för temperaturverkningsgraden anges ofta vid 50% luftfuktighet och vid balanserad ventilation.Detta är formeln för temperaturverkningsgrad och man bör ha en balanserad ventilation för att kunna jämnföra temperaturverkningsgraden med andra aggregat.
ƞ=(ti-tu)/(tf-tu)
ti = tilluft temperatur (efter växlaren/till rummen) tu = uteluft temperatur tf = frånluft temperatur (från rummen)
[tt] ex:  1°C i uteluft 20 °C i tilluft 23 °C i frånluft
(19-1)/(23-1)=0,82 = 82% temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgraden är en apparatkonstant som bland annat beror på den värmeväxlande ytans storlek och värmeövergångstalen på båda sidor om den värmeöverförande ytan. Om till- och frånluftsflödena är olika stora korrigeras temperaturverkningsgraden. Temperaturverkningsgrad ska inte förväxlas med energiverkningsgrad. Den senare är ett mått på årlig återvunnen energimängd i förhållande till den värme som hade behövt tillföras i ett värmebatteri om inte värmeåtervinnaren hade funnits.

 

Termofotografering

Många konsulter, ingenjörer och energiexperter erbjuder termofotografering av din bostad. Den bild som kameran tar avslöjar var fasaden är dåligt isolerad och var du bör isolera.

Kameran kan nämligen något som vi människor inte kan – den kan se värme. Det innebär att när du studerar fasaden via en termokamera så ser du var den är varm och var den är kall. Termokameran uppfattar nämligen infraröd strålning (som finns i värme). En termokamera är tämligen dyr och dessutom relativt avancerad. Därför ligger den inte på hyllan på byggvaruhus eller säljs på postorder. Men det finns många konsulter som erbjuder fotografering av ditt hus med en sådan kamera. Branschen arbetar inte med fasta priser. Kostnaden beror istället på arbetets omfattning och den tid det tar. Därför ska du be om en offert, men räkna på att kostnaden ligger mellan 3000 och 6000 kr. När fotograferingen är klar får du veta var det finns köldbryggor och värmeläckage, både i fasaden och i taket. Termofotograferingen kan därför hjälpa dig att få svar på varför det är dyrt att värma upp huset och var det lönar sig mest att isolera.

Tilläggsisolera bjälklaget till krypgrunden.

Här får du ett bergsäkert investeringstips. Om du tilläggsisolerar bjälklaget till krypgrunden får du varmare fötter och mer pengar på kontot.

Det finns inget som är så obehagligt som kalla fötter. Hela kroppen fryser, och om det händer ofta kan det bero på att bjälklaget till krypgrunden är oisolerat eller dåligt isolerat. Man ska inte finna sig i att frysa inomhus, och det är ett bra argument för att isolera krypgrunden. Det är den suveränt bästa investering du kan göra när vi talar om tilläggsisolering, för det visar våra kalkyler. Inte nog med att du kan mata in pengar på bankboken när du har isolerat. Du kan också låta filttofflorna stå kvar i garderoben. Innan du sätter igång ska du känna till förutsättningarna. Krypgrunden är ett utrymme där du kan få problem med mögel och andra fuktrelaterade skador. Och problemen dyker upp när utrymmet blir kallare, vilket det blir när du isolerar. Därför ska du börja med en genomgång av krypgrunden för se om det finns fukt i den. Finns det markfukt, så kan den stoppas av en tjock och tät plastfolie. Tänk också på att isoleringen inte får täppa igen ventilerna. Det kan rent av vare nödvändigt att sätta in fler ventiler för att utrymmet ska ventileras. Du bör överväga att installera en krypgrundsfläkt eller annat skydd såsom trygghetsvakten. Tänk på att du också ska sörja för en ångspärr mellan träbjälklaget och utrymmet. Men låt inte dessa förbehåll avhålla dig från att tilläggsisolei olera, för då missar du ditt livs bästa inv ästa investering.

Lite myter om isolering – värmeåtervinning

1. Det är bara bra om huset inte är tätt, för att bo i ett tätt hus är detsamma som att bo i en plastpåse.
Fel. Om det inte är tätt runt fönster och dörrar eller om det tränger in luft på andra ställen, så uppfattas det som drag. Det är obehagligt och orsakar extra kostnad för uppvärmning. En tät bostad kan lättare hållas varm, men du ska förstås vädra regelbundet – helst ett par gånger varje dag i perioder på 5-10 minuter. Ventilerna ska vara öppna i både kök och badrum för att säkra god ventilation.

2.Tjockare isolering än 200 mm kan orsaka svampbildning.
Fel. Varken mögel eller svamp har något som helst samband med isoleringens tjocklek. Det kan dock bildas svampangrepp om du inte isolerar korrekt. Se till att ångspärren är tät och sitter närmast rummet. Sörj för att en oisolerad vind är ventilerad, t.ex. via gavel-och nockventiler. Ordna en pålitlig ventilation av krypgrunden. Det kan bildas lättare mögelpåväxt på dåligt isolerade ytterväggar, särskilt om det finns köldbryggor i dem, och runt fönster som immar igen och blir fuktiga på vintern.

3. Man kan inte själv isolera sin villa på rätt sätt.
Jo, man kan – men inte alltid. Nästan alla isoleringsuppgifter kan en normalhändig villaägare klara av, om inte annat så med en isoleringsguide i handen. Men till komplexa uppgifter som tilläggsisolering av ett platt tak, skalmursväggar eller krypgrunder, kan det vara nödvändigt att anlita yrkesfolk för att ångspärr och isolering ska komma på rätt plats.

4. Det räcker att isolera ett vindsbjälklag med 200 mm.
Det är fel! Om du vill ha en optimal isolering av vindsbjälklaget, ska du se till att det ligger minst 350 mm där – helst 400 mm. Du kan visserligen lägga på ytterligare isolering men det lönar sig sällan, eftersom återbetalningstiden blir mycket lång för investeringen.

5. Ett gammalt kopplat fönster isolerar lika bra som ett modernt fönster.
Fel! Visserligen kan du byta ut det inre glaset i ett kopplat fönster mot ett 2-glaspaket med uv-filter etc. och då få ett lågt U-värde (litet genomsläpp av värme). Men du kan aldrig skapa lika bra fönster som de som är energimärkta i klass A, bl.a. beroende på att de nya glasen är bättre.

6. Isolerglasfönster är välisolerande.
Fel! En gång i tiden var isolerglasfönstret revolutionerande eftersom det var så mycket tätare än gamla kopplade fönster. I dag tillverkas s.k. energifönster och de isolerar upp till tre gånger bättre. Du kan med fördel byta ut glaspaketen i dina fönster och på så sätt spara mycket pengar. Glaset beställs hos en glasmästare och du kan själv sätta det på plats, ev. med en medhjälpare.

7. Det är stor risk att barnen får allergiska problem om bostaden är för tät.
Rätt och fel! Risken att barn får astma och andra allergiska sjukdomar är större om inomhusklimatet inte är bra. Men ett välisolerat hus ger inte dålig miljö inomhus. Tvärtom! Du kan förbättra klimatet inomhus om du följer några av Astma- och allergiförbundets goda råd:

8. Jag bestämmer själv om jag ska tilläggsisolera.
Rätt och fel. Om du renoverar din villa, t.ex. lägger nytt tak så ska du tilläggsisolera för att huset ska klara de senaste normerna för energihushållning

9. Det går att använda vilken plastfolie som helst till angspärr.
Fel! De plastfolier som säljs specifikt för att användas som ångspärr uppfyller särskilda krav på styrka, täthet, känslighet etc. En ångspärr ska vara minst 0,2 mm tjock och godkänd för sitt ändamål för att fungera i många år. Det är klokt att välja en systemlösning, dvs. att köpa tejp och folie som är gjorda för att passa ihop. Då får du också garanti på hållbarheten. Undvik att blanda produkter från olika tillverkare.

Gamla fönster = energibov

Om det är något i en villa som är en energibov, så är det gamla fönster. Har du sådana i villan, har du två möjligheter: byt ut fönstren mot nya energifönster eller renovera de gamla. Visserligen är nya fönster dyra, men investeringen är givande för den betalar sig själv på några få år. Om dina fönster är gamla, men sluter tätt och fungerar bra, så kan du renovera dem genom att t,ex. komplettera med ett innerfönster, gärna med energiglas. På så sätt kan du för ett lägre belopp optimera fönstren, och om du bor i ett område med mycket trafikljud, kan du välja ljuddämpande glas i kombination med energiglas.

Årlig vinst: Cirka 400 kr per m² fönster

Rörisolering

Om det finns oisolerade värmerör i villan bör du sörja för att de blir isolerade. Det är ett arbete som lönar sig lika mycket som att isolera vindsbjälklaget och därför betalar sig snabbt. Men det kan finnas undantag, t.ex, oisolerade värmerör i en källare, där det inte finns andra värmekällor. I sådana fall bidrar rören till värmen samtidigt som de sätter luften i rörelse. Det skulle dock löna sig mer att sätta upp radiatorer, som du kan styra värmen med, och sedan isolera rören. Arbetet går snabbt och lätt med moderna rörskålar av mineralull eller cellplast.

Årlig vinst: Upp till ca: 4500 kr

Ordentlig ventilation

I ett modernt och tätt hus är det viktigt att du sörjer för en ordentlig ventilation, för annars är det risk att luftfuktigheten i bostaden blir för hög. Du ska inte vara rädd för att värmen försvinner bara för att bostaden ventileras. Det är nästan tvärtom, och det beror på att fuktig luft känns kyligare än torr. Genom att ventilera ut fuktig luft kan du sänka temperaturen 1-2 grader.

Årlig vinst: Upp till 1000 kr och bättre luft