Energikällans betydelse

Även om du inte har frihet att välja energikälla, så finns det all anledning att sätta sig in i de olika alternativ som finns att välja bland.

Olja: Den klassiska uppvärmningsformen för enfamiljshus i områden där det inte finns möjlighet att få fjärrvärme. Kräver i stort inget underhåll bortsett från en årlig service. Nya brännare är 30-40 procent effektivare än de som är 15-20 år gamla. Men oljeeldning är relativt dyr, och allt tyder på att det blir färr. och färre som använder olja till uppvärmning. Inte minst på grund av miljömässiga aspekter.

Jordvärme: Den billigaste lösninger för välisolerade fastigheter, men slangarna som ska grävas ner kräver mycket plats. Man räknar med att det ska finnas cirka 500 m² tomtyta tillgänglig. Jordvärme kräver inget underhåll, men är dyr att lägga in. Därför är det klokt att etablera jordvärme i samband med ett villabygge. Varianter av jordvärme är bergvärme och sjövärme – alla tre systemen kräver en värmepump. För varje kW som används för drift av värmepumpen får man 4 kW värmeenergi.

Pellets: En relativt billig uppvärmningsform, som dessutom är miljövänlig. Har du oljevärme ska brännaren ersättas med en pelletsbrännare. Mycket av arbetet kan och får du göra själv. Nackdlelen med pellets är att de kräver en stor tank för lagring.

Naturgas: Billigare än olja, men det krävs att det finns naturgas i området, och eftersom det inte finns i stora delar av Sverige kan inte alla få det. Priset följer oljepriset, men är lite lägre.

Elvärme: En vanlig energikälla som är billigare än olja och lätt att installera. Det behövs ju bara ett eluttag för att sätta upp elradiatorer. Dock så är ändå driftkostnaden hög och därför är det inte så populärt längre utan man försöker ofta konvertera till annan uppvärmning.

Fjärrvärme: Det givna valet i områden där det finns möjlighet för anslutning. Hög leveranssäkerhet och inget underhåll. Även om priset varierar från kommun till kommun så är fjärrvärmen mycket billig uppvärmningsform för bostäder. Nackdelen är att inkopplingskostnaden kan bli stor.

Värmepump: Det finns flera varianter men alla ger billig värme. De allra effektivaste ger upp till 6 kW värmeenergi i retur för varje kW som används till att driva värmepumpen. Med tanke på att el kan köpas för cirka 1 kr/ kWh så ger värmepumpen alltså upp till 6 gånger mer värme för samma kostnad.

OPARTISK RÅDGIVNING
Vilken uppvärmningsform du ska välja till din bostad beror alltså först och främst på de möjligheter som finns där du bor. Men även husets isolering har stor betydelse för vad som lönar sig. Du kan börja din undersökning med att kontakta kommunens energirådgivare, som hjälper dig med dina beräkningar. Energirådgivaren kan också informera om aktuella regler och lagar som kan påverka valet. Den största vinsten – här och nu – gör du på en förbättrad isolering av bostaden och optimal uppvärmningsform. Därefter kan du börja kika på energibovarna i hemmet: gamla kylskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror, energislukande lampor, dator och tv-apparater osv.