Lite myter om isolering – värmeåtervinning

1. Det är bara bra om huset inte är tätt, för att bo i ett tätt hus är detsamma som att bo i en plastpåse.
Fel. Om det inte är tätt runt fönster och dörrar eller om det tränger in luft på andra ställen, så uppfattas det som drag. Det är obehagligt och orsakar extra kostnad för uppvärmning. En tät bostad kan lättare hållas varm, men du ska förstås vädra regelbundet – helst ett par gånger varje dag i perioder på 5-10 minuter. Ventilerna ska vara öppna i både kök och badrum för att säkra god ventilation.

2.Tjockare isolering än 200 mm kan orsaka svampbildning.
Fel. Varken mögel eller svamp har något som helst samband med isoleringens tjocklek. Det kan dock bildas svampangrepp om du inte isolerar korrekt. Se till att ångspärren är tät och sitter närmast rummet. Sörj för att en oisolerad vind är ventilerad, t.ex. via gavel-och nockventiler. Ordna en pålitlig ventilation av krypgrunden. Det kan bildas lättare mögelpåväxt på dåligt isolerade ytterväggar, särskilt om det finns köldbryggor i dem, och runt fönster som immar igen och blir fuktiga på vintern.

3. Man kan inte själv isolera sin villa på rätt sätt.
Jo, man kan – men inte alltid. Nästan alla isoleringsuppgifter kan en normalhändig villaägare klara av, om inte annat så med en isoleringsguide i handen. Men till komplexa uppgifter som tilläggsisolering av ett platt tak, skalmursväggar eller krypgrunder, kan det vara nödvändigt att anlita yrkesfolk för att ångspärr och isolering ska komma på rätt plats.

4. Det räcker att isolera ett vindsbjälklag med 200 mm.
Det är fel! Om du vill ha en optimal isolering av vindsbjälklaget, ska du se till att det ligger minst 350 mm där – helst 400 mm. Du kan visserligen lägga på ytterligare isolering men det lönar sig sällan, eftersom återbetalningstiden blir mycket lång för investeringen.

5. Ett gammalt kopplat fönster isolerar lika bra som ett modernt fönster.
Fel! Visserligen kan du byta ut det inre glaset i ett kopplat fönster mot ett 2-glaspaket med uv-filter etc. och då få ett lågt U-värde (litet genomsläpp av värme). Men du kan aldrig skapa lika bra fönster som de som är energimärkta i klass A, bl.a. beroende på att de nya glasen är bättre.

6. Isolerglasfönster är välisolerande.
Fel! En gång i tiden var isolerglasfönstret revolutionerande eftersom det var så mycket tätare än gamla kopplade fönster. I dag tillverkas s.k. energifönster och de isolerar upp till tre gånger bättre. Du kan med fördel byta ut glaspaketen i dina fönster och på så sätt spara mycket pengar. Glaset beställs hos en glasmästare och du kan själv sätta det på plats, ev. med en medhjälpare.

7. Det är stor risk att barnen får allergiska problem om bostaden är för tät.
Rätt och fel! Risken att barn får astma och andra allergiska sjukdomar är större om inomhusklimatet inte är bra. Men ett välisolerat hus ger inte dålig miljö inomhus. Tvärtom! Du kan förbättra klimatet inomhus om du följer några av Astma- och allergiförbundets goda råd:

8. Jag bestämmer själv om jag ska tilläggsisolera.
Rätt och fel. Om du renoverar din villa, t.ex. lägger nytt tak så ska du tilläggsisolera för att huset ska klara de senaste normerna för energihushållning

9. Det går att använda vilken plastfolie som helst till angspärr.
Fel! De plastfolier som säljs specifikt för att användas som ångspärr uppfyller särskilda krav på styrka, täthet, känslighet etc. En ångspärr ska vara minst 0,2 mm tjock och godkänd för sitt ändamål för att fungera i många år. Det är klokt att välja en systemlösning, dvs. att köpa tejp och folie som är gjorda för att passa ihop. Då får du också garanti på hållbarheten. Undvik att blanda produkter från olika tillverkare.