Ordentlig ventilation

I ett modernt och tätt hus är det viktigt att du sörjer för en ordentlig ventilation, för annars är det risk att luftfuktigheten i bostaden blir för hög. Du ska inte vara rädd för att värmen försvinner bara för att bostaden ventileras. Det är nästan tvärtom, och det beror på att fuktig luft känns kyligare än torr. Genom att ventilera ut fuktig luft kan du sänka temperaturen 1-2 grader.

Årlig vinst: Upp till 1000 kr och bättre luft