Isolering

Man kan isolera nästan allt, och i regel är det en mycket god investering speciellt nu när alla hus ska energideklareras.

Det är mycket du måste lära dig oavsett om du väljer att isolera huset helt och hållet eller om du behöver göra en grundlig efterisolering.

Isolering utifrån eller inifrån

När du ska isolera ytterväggar kan du välja att göra det utifrån eller inifrån. De flesta väljer att isolera inifrån men ibland kan det kan göras utifrån. Om inte annat slipper du en massa arbete med att flytta kontakter för el och värme. Det är arbeten som du annars måste betala för att få gjorda eftersom du inte får utföra dem själv. Det finns tre sätt som alla fungerar när du ska isolera invändigt: En med en innervägg av stålskenor och mineralull, en med så kallad varmvägg samt en beskrivning av hur du isolerar mycket ojämna väggar med specialskivor som limmas fast med speciallim. Den i sistnämnda lösningen är mycket lämplig till gamla och skeva uthus och källare.
Isolera yttervägg

Extra isolering på vinden
Det brukar sällan vara några större problem att tilläggsisolera på vinden. Men innan du börjar måste du kontrollera den gamla isoleringen – och att ångspärren är intakt. Annars måste den bytas. Du kan tilläggsisolera med mineralullsmattor eller blåsa upp granulat på vinden. Sedan lägger du ut gångbrädor eller ett helt golv – om du vill använda vinden till förvaring. Kom ihåg att lämna ett utrymme vid takfoten fritt för ventilation.
Isolera vinden med lössull eller isolermatta.

Varmt under golv
Om du ska isolera golvet kan du fästa isoleringen nerifrån – om det är möjligt – eller ta bort det befintliga golvet och arbeta uppifrån.

Isolera grundmuren
Om du tilläggsisolerar huset utifrån är det klokt att isolera grunden samtidigt för att den inte ska hamna långt in bakom fasaden. På samma gång som du lägger en dränering är det en fördel att sätta upp ett skydd på grundmuren mot fukt och kyla – urgrävningen för dräneringsslangen är ju redan gjord. Läs också mer information hur du isolerar grunden under en tillbyggnad om du väljer att bygga på en gjuten betongplatta.

Tätningslister till dörrar och fönster
Dörrar och fönster ska givetvis vara täta, dels för att drag är obehagligt, dels för att det kostar energi. Montera tätningslister under den torra och varma årstiden, limmet fastnar sämre när det är kallt och fuktigt.

Kalla och varma rör
Värmeförlusterna från oisolerade rör som går genom källare och andra dåligt uppvärmda utrymmen är större än man kan tro. Isolera med rörskålar för att slippa värmeförluster. Kom också ihåg att isolera rör för kallvatten, annars bildas det kondens, rost och i det långa loppet rostar röret sönder. Kalla rör ska packas in noggrant och isoleringen ska tätas noga så att fukten inte kan ta sig in bakom isoleringen. Oavsett om du använder rörskålar av mineralull eller skum måste du komma ihåg att vattenrör i ouppvärmda rum ska ha konstant genomströmning för att inte frysa när temperaturen faller under noll.