Värmeåtervinning i teorin

Det är inte mycket du kan spara på att välja en bensinsnål bil i förhållande till hur mycket du kan spara, om du kritiskt granskar kostnaden för uppvärmning av bostaden. Med rätt åtgärder kan du spara enorma summor. Vi har gått en sväng i en standardvilla med en erfaren energikonsult.

För de flesta är bostaden den dyraste investeringen man någonsin gör i sitt liv. Ändå är det inte så många som skänker uppvärmningskostnaden ens en tanke. Tänk bara på mäklarnas annonser, där det inte står ett enda ord om uppvärmning – för där handlar det om läge, antalet rum, kontantinsats och månadsavgift.
Som exempel kan nämnas att en prefabricerad villa på 125-140 kvadratmer byggd på 70-talet kostar 15000 kr per år att värma upp med elvärme, medan det inte ens kostar hälften så mycket om värmen kommer från en jordvärmeanläggning. Det innebär att familjen skulle kunna spara 8000 kr per år – vartenda år i framtiden! Uträknat på ett annat sätt blir det 750 kr netto mer i månaden över i plånboken. Pengar som kan investeras eller användas på annat sätt. Och då har vi inte tagit hänsyn till om elpriset stiger i framtiden. Det törs vi nästan lova att att det gör. Sedan år 2000 har kraftbolagens elpriser stigit med nästan 50 procent! Du har därför goda skäl för att hålla uppvärmningskostnaden nere. Hur goda de är beror främst på två faktorer:
Hur välisolerat är huset?
Hur värmer du upp bostaden?
Isoleringen ser till att värmen stannar kvar i bostaden, och på den punkten är vår energikonsult mycket bestämd. Du ska se till att vindsisoleringen är tjock och effektiv. I nya villor lägger man 400-450 mm i vindsbjälklaget. I villor från 70-talet är det inte ovanligt med endast cirka 100-150 mm isolering. Skulle det gälla i din villa, så vet du vad du ska börja med för att spara mycket pengar till dig själv.

PRIORITERA INSATSEN
Isoleringsmaterial är relativt billiga, och det innebär att din investering är betald redan efter ett par år. Om din villa är cirka 150 kvadratmeter och vindsbjälklaget är isolerat med cirka 100 mm mineralull, så kostar det cirka 65 kr/m² att lägga på ytterligare 300 mm, dvs. knappt 10000 kr. Efter endast ett par år är pengarna hemma i form av lägre uppvärmningskostnad. Därefter kan du varje år stoppa ett par tusen kronor i plånboken i stället för i villan. Och det är ren vinst! När vindsbjälklaget har isolerats kan du fortsätta med rör, väggar, fönster, dörrar och ev. krypgrund. Även på dessa ställen kan du spara pengar. Visserligen tar det lite längre tid att få igen sin investering vid isolering av golv och väggar, så det kan du ev vänta med. Däremot lönar det sig snabbt att byta ut gamla fönster och dörrar. En energikonsult kikar även på hur villan värms upp. Av alla löpande utgifter för bostaden är uppvärmning den största. Det är energikällan i kombination med isoleringen som bestämmer hur mycket det kostar dig att ha det behagligt varmt i bostaden. Du kan inte alltid själv välja uppvärmningsmetod. Naturgas, fjärrvärme, jord-, berg- eller sjövärme är ur energimässig synvinkel mycket intressanta alternativ som dessutom ger billig värme. Men de är inte alltid möjliga lösningar. Det beror på lokala förhållanden, kommunen, trädgårdens storlek, husets konstruktion och flera andra faktorer. Men det finns ändå anledning att kritiskt se på energikällan, för du kan ofta göra en del själv. Men det beror bl.a. på hur stor insats du är beredd att göra och hur stor familjen är. Som exempel kan nämnas att det ofta är mycket lönande att värma tappvatten med solvärme hos en familj med flera tonåringar, som ofta duschar länge, än hos ensamstående eller medelålders och äldre par. Energikonsulten är mycket bestämd när det gäller elradiatorer. De ska helst bytas ut,  även om du köper din el billigt.