Rörisolering

Om det finns oisolerade värmerör i villan bör du sörja för att de blir isolerade. Det är ett arbete som lönar sig lika mycket som att isolera vindsbjälklaget och därför betalar sig snabbt. Men det kan finnas undantag, t.ex, oisolerade värmerör i en källare, där det inte finns andra värmekällor. I sådana fall bidrar rören till värmen samtidigt som de sätter luften i rörelse. Det skulle dock löna sig mer att sätta upp radiatorer, som du kan styra värmen med, och sedan isolera rören. Arbetet går snabbt och lätt med moderna rörskålar av mineralull eller cellplast.

Årlig vinst: Upp till ca: 4500 kr