Termofotografering

Många konsulter, ingenjörer och energiexperter erbjuder termofotografering av din bostad. Den bild som kameran tar avslöjar var fasaden är dåligt isolerad och var du bör isolera.

Kameran kan nämligen något som vi människor inte kan – den kan se värme. Det innebär att när du studerar fasaden via en termokamera så ser du var den är varm och var den är kall. Termokameran uppfattar nämligen infraröd strålning (som finns i värme). En termokamera är tämligen dyr och dessutom relativt avancerad. Därför ligger den inte på hyllan på byggvaruhus eller säljs på postorder. Men det finns många konsulter som erbjuder fotografering av ditt hus med en sådan kamera. Branschen arbetar inte med fasta priser. Kostnaden beror istället på arbetets omfattning och den tid det tar. Därför ska du be om en offert, men räkna på att kostnaden ligger mellan 3000 och 6000 kr. När fotograferingen är klar får du veta var det finns köldbryggor och värmeläckage, både i fasaden och i taket. Termofotograferingen kan därför hjälpa dig att få svar på varför det är dyrt att värma upp huset och var det lönar sig mest att isolera.

Tilläggsisolera bjälklaget till krypgrunden.

Här får du ett bergsäkert investeringstips. Om du tilläggsisolerar bjälklaget till krypgrunden får du varmare fötter och mer pengar på kontot.

Det finns inget som är så obehagligt som kalla fötter. Hela kroppen fryser, och om det händer ofta kan det bero på att bjälklaget till krypgrunden är oisolerat eller dåligt isolerat. Man ska inte finna sig i att frysa inomhus, och det är ett bra argument för att isolera krypgrunden. Det är den suveränt bästa investering du kan göra när vi talar om tilläggsisolering, för det visar våra kalkyler. Inte nog med att du kan mata in pengar på bankboken när du har isolerat. Du kan också låta filttofflorna stå kvar i garderoben. Innan du sätter igång ska du känna till förutsättningarna. Krypgrunden är ett utrymme där du kan få problem med mögel och andra fuktrelaterade skador. Och problemen dyker upp när utrymmet blir kallare, vilket det blir när du isolerar. Därför ska du börja med en genomgång av krypgrunden för se om det finns fukt i den. Finns det markfukt, så kan den stoppas av en tjock och tät plastfolie. Tänk också på att isoleringen inte får täppa igen ventilerna. Det kan rent av vare nödvändigt att sätta in fler ventiler för att utrymmet ska ventileras. Du bör överväga att installera en krypgrundsfläkt eller annat skydd såsom trygghetsvakten. Tänk på att du också ska sörja för en ångspärr mellan träbjälklaget och utrymmet. Men låt inte dessa förbehåll avhålla dig från att tilläggsisolei olera, för då missar du ditt livs bästa inv ästa investering.

Lite myter om isolering – värmeåtervinning

1. Det är bara bra om huset inte är tätt, för att bo i ett tätt hus är detsamma som att bo i en plastpåse.
Fel. Om det inte är tätt runt fönster och dörrar eller om det tränger in luft på andra ställen, så uppfattas det som drag. Det är obehagligt och orsakar extra kostnad för uppvärmning. En tät bostad kan lättare hållas varm, men du ska förstås vädra regelbundet – helst ett par gånger varje dag i perioder på 5-10 minuter. Ventilerna ska vara öppna i både kök och badrum för att säkra god ventilation.

2.Tjockare isolering än 200 mm kan orsaka svampbildning.
Fel. Varken mögel eller svamp har något som helst samband med isoleringens tjocklek. Det kan dock bildas svampangrepp om du inte isolerar korrekt. Se till att ångspärren är tät och sitter närmast rummet. Sörj för att en oisolerad vind är ventilerad, t.ex. via gavel-och nockventiler. Ordna en pålitlig ventilation av krypgrunden. Det kan bildas lättare mögelpåväxt på dåligt isolerade ytterväggar, särskilt om det finns köldbryggor i dem, och runt fönster som immar igen och blir fuktiga på vintern.

3. Man kan inte själv isolera sin villa på rätt sätt.
Jo, man kan – men inte alltid. Nästan alla isoleringsuppgifter kan en normalhändig villaägare klara av, om inte annat så med en isoleringsguide i handen. Men till komplexa uppgifter som tilläggsisolering av ett platt tak, skalmursväggar eller krypgrunder, kan det vara nödvändigt att anlita yrkesfolk för att ångspärr och isolering ska komma på rätt plats.

4. Det räcker att isolera ett vindsbjälklag med 200 mm.
Det är fel! Om du vill ha en optimal isolering av vindsbjälklaget, ska du se till att det ligger minst 350 mm där – helst 400 mm. Du kan visserligen lägga på ytterligare isolering men det lönar sig sällan, eftersom återbetalningstiden blir mycket lång för investeringen.

5. Ett gammalt kopplat fönster isolerar lika bra som ett modernt fönster.
Fel! Visserligen kan du byta ut det inre glaset i ett kopplat fönster mot ett 2-glaspaket med uv-filter etc. och då få ett lågt U-värde (litet genomsläpp av värme). Men du kan aldrig skapa lika bra fönster som de som är energimärkta i klass A, bl.a. beroende på att de nya glasen är bättre.

6. Isolerglasfönster är välisolerande.
Fel! En gång i tiden var isolerglasfönstret revolutionerande eftersom det var så mycket tätare än gamla kopplade fönster. I dag tillverkas s.k. energifönster och de isolerar upp till tre gånger bättre. Du kan med fördel byta ut glaspaketen i dina fönster och på så sätt spara mycket pengar. Glaset beställs hos en glasmästare och du kan själv sätta det på plats, ev. med en medhjälpare.

7. Det är stor risk att barnen får allergiska problem om bostaden är för tät.
Rätt och fel! Risken att barn får astma och andra allergiska sjukdomar är större om inomhusklimatet inte är bra. Men ett välisolerat hus ger inte dålig miljö inomhus. Tvärtom! Du kan förbättra klimatet inomhus om du följer några av Astma- och allergiförbundets goda råd:

8. Jag bestämmer själv om jag ska tilläggsisolera.
Rätt och fel. Om du renoverar din villa, t.ex. lägger nytt tak så ska du tilläggsisolera för att huset ska klara de senaste normerna för energihushållning

9. Det går att använda vilken plastfolie som helst till angspärr.
Fel! De plastfolier som säljs specifikt för att användas som ångspärr uppfyller särskilda krav på styrka, täthet, känslighet etc. En ångspärr ska vara minst 0,2 mm tjock och godkänd för sitt ändamål för att fungera i många år. Det är klokt att välja en systemlösning, dvs. att köpa tejp och folie som är gjorda för att passa ihop. Då får du också garanti på hållbarheten. Undvik att blanda produkter från olika tillverkare.

Gamla fönster = energibov

Om det är något i en villa som är en energibov, så är det gamla fönster. Har du sådana i villan, har du två möjligheter: byt ut fönstren mot nya energifönster eller renovera de gamla. Visserligen är nya fönster dyra, men investeringen är givande för den betalar sig själv på några få år. Om dina fönster är gamla, men sluter tätt och fungerar bra, så kan du renovera dem genom att t,ex. komplettera med ett innerfönster, gärna med energiglas. På så sätt kan du för ett lägre belopp optimera fönstren, och om du bor i ett område med mycket trafikljud, kan du välja ljuddämpande glas i kombination med energiglas.

Årlig vinst: Cirka 400 kr per m² fönster

Rörisolering

Om det finns oisolerade värmerör i villan bör du sörja för att de blir isolerade. Det är ett arbete som lönar sig lika mycket som att isolera vindsbjälklaget och därför betalar sig snabbt. Men det kan finnas undantag, t.ex, oisolerade värmerör i en källare, där det inte finns andra värmekällor. I sådana fall bidrar rören till värmen samtidigt som de sätter luften i rörelse. Det skulle dock löna sig mer att sätta upp radiatorer, som du kan styra värmen med, och sedan isolera rören. Arbetet går snabbt och lätt med moderna rörskålar av mineralull eller cellplast.

Årlig vinst: Upp till ca: 4500 kr

Ordentlig ventilation

I ett modernt och tätt hus är det viktigt att du sörjer för en ordentlig ventilation, för annars är det risk att luftfuktigheten i bostaden blir för hög. Du ska inte vara rädd för att värmen försvinner bara för att bostaden ventileras. Det är nästan tvärtom, och det beror på att fuktig luft känns kyligare än torr. Genom att ventilera ut fuktig luft kan du sänka temperaturen 1-2 grader.

Årlig vinst: Upp till 1000 kr och bättre luft